DỰ ÁN KHÁCH SẠN J & C DÀNH CHO CHUYỂN GIA HÀN QUỐC TẠI YÊN PHONG – BẮC NINH

DỰ ÁN KHÁCH SẠN J & C DÀNH CHO CHUYỂN GIA HÀN QUỐC TẠI YÊN PHONG – BẮC NINH: SẢN LƯỢNG 4.000 M2 KÍNH CƯỜNG LỰC 10MM VÀ 2.000 M2 CỬA SỔ NHÔM KÍNH

 

ksJ&c bacninh

AEVN

Bài Viết Liên Quan