Bơm ly tâm không tự mồi model kn5e

    Mô tả sản phẩm

    screenshot_5

    ỨNG DỤNG DÙNG BƠM NƯỚC  SẠCH TẠI CÁC  NHÀ MÁY BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT

    Chưa có ý kiến
    Đang cập nhật